Trots op Brabant

Anne-Marie Spierings
Gedeputeerde Agrarische ontwikkeling, Energie en Bestuur


Brabant heeft als Europese Regio van de Gastronomie in 2018 laten zien wat het in huis heeft als het gaat om beter eten. In binnen- en buitenland staat Brabant hiermee sterker op de kaart als toeristische bestemming. Net zo waardevol is dat gedurende het jaar nieuwe initiatieven en netwerken ontstaan zijn rond voedsel. Het heeft veel energie losgemaakt bij scholen, cateraars, ondernemers, boeren, chefs en gemeenten die we bij elkaar brachten in de beide programma’s.

Wat startte in 2015 als een initiatief vanuit Noordoost-Brabant en de provincie, is uiteindelijk een programma van vele partijen uit alle regio’s geworden. Beter eten gaat ons allemaal aan. Het komt terug in gezonde voeding op scholen, in Brabantse gerechten in onze horeca, in vee in duurzamere stallen, in het tegengaan van voedselverspilling enzovoorts. Ik ben enorm trots op al die ondernemende Brabanders die hebben bijgedragen aan een succesvol jaar.

Onderzoek van het PON wijst uit dat één op de drie Brabanders de campagne van de themamaanden of het publieksprogramma gezien heeft. Een overgrote meerderheid is daar positief over. Daarnaast hebben we via talloze mediaberichten in binnen- en buitenland een grote groep mensen bereikt. Echt bijzonder is de bril waardoor buitenlandse journalisten ons aanbod van voedselproductie en gastronomie beschreven. We hebben dus een goede basis om de reputatie van Brabant op beter eten verder uit te bouwen.

Wat mij betreft gaan we een vervolg geven aan het Europese Jaar van de Gastronomie. In 2019 gaan we verder met de koppeling van voedsel met vrijetijd. We brengen Brabantse tradities, cultuur en innovatie bij elkaar tot een sprankelend aanbod voor toeristen uit Brabant en Europa. En we gaan weer de voorlopers helpen hun ideeën in praktijk te brengen. Vanuit de provincie willen wij dat in ieder geval doen op het thema ‘Plantaardige eiwitten’, waarbij het doel is om naast vlees en vis andere eiwitbronnen voor consumptie te ontwikkelen. Het zou heel waardevol zijn als naast overheden het bedrijfsleven mede richting wil geven aan dit vervolg. Mijn boodschap is dan ook: we mogen met z’n allen trots zijn op wat we in 2018 in gang hebben gezet en laten we daar samen op voortbouwen voor de komende jaren.

Anne-Marie Spierings

Gedeputeerde Agrarische ontwikkeling, Energie en Bestuur