We Are Food: eten maak je in Brabant!

Roel Schutten
Directeur AgriFood Capital BV


Brabant vervult een prominente rol in het maken en beleven van voedsel. Het zit in ons DNA. Alleen al in Noordoost-Brabant zijn ruim 7200 bedrijven actief in de keten van ‘boer tot bord’, samen goed voor 55.000 banen. Niet voor niets heeft Brabant als eerste provincie invulling gegeven aan de voedselagenda van de toekomst.

Brabantse voedselmakers zijn pioniers; inventief, ondernemend en samenwerkend. Een mentaliteit die nodig is om voedsel écht op een andere manier te produceren. Vernieuwend en in balans met mens, dier en omgeving. Van kwantiteit naar kwaliteit, van prijs naar waarde.

Brabant heeft alles in huis om het verduurzamen van ons voedselsysteem tot een succes te maken. AgriFood Capital ontwikkelde hiervoor een unieke aanpak: het We Are Food innovatieprogramma. Tien maanden lang stonden belangrijke opgaven in de schijnwerpers die de Brabanders aan het hart gaan wanneer het om ons voedsel gaat: minder verspillen, beter eten, samen eten en nog zoveel meer.

Tien opgaves, vormgegeven in “10 Keukens” brachten nieuwe verbindingen tot stand; tussen de makers onderling, met het onderwijs, met de wetenschap en met de Brabander als burger en consument. En met concrete resultaten waar we trots op mogen zijn. Brabant wordt nu in Nederland en Europa gezien als koploper in het tegengaan van voedselverspilling. Onze toekomstige chefs maakten in een unieke samenwerking van Brabantse horecaopleidingen kennis met voedsel van Brabantse grond. Vele Brabanders werden gestimuleerd om werk te maken van ‘beter eten’; omdat zij diabetes hebben, om gezond te blijven, om samen voor eigen voedsel te gaan zorgen.

Met We Are Food hebben we laten zien waar we in Brabant toe in staat zijn. Onze aanpak zorgde voor een nieuw elan bij voedselveranderaars. Zij kregen een podium en support om hun vernieuwende ideeën in praktijk te brengen. Daardoor brachten zij ook anderen in beweging. En dat stopt niet na dit jaar waarin Brabant op innovatieve wijze invulling heeft gegeven aan het zijn van Europese Regio van de Gastronomie.

AgriFood Capital gaat door op dit gedachtegoed. We nodigen voedselveranderaars, zowel ondernemers, studenten, onderzoekers, beleidsmakers als inwoners van Brabant uit om mee te doen. Want de makers van het voedsel van gisteren, vandaag én morgen, dat zijn we samen!

Roel Schutten

Directeur AgriFood Capital BV.