Actief met eten, een hele zorg minder

Het hele proces van eten & drinken (van het erover nadenken via kopen en klaarmaken tot nuttigen en opruimen) is iets wat je tot op hoge leeftijd zelf kan organiseren.

Het houdt je actief, sociaal en geeft voldoening. Naast een grotere zelfredzaamheid en het verhogen van de kwaliteit van leven, wordt op deze manier ook structurele zorg uitgesteld.

Phyllis den Brok is expert op dit gebied en organiseert als keukenchef van deze maand uiteenlopende activiteiten om dit onderwerp breed onder de aandacht te brengen bij de verschillende doelgroepen.

Samenwerking ‘Met je hart’

Deze We Are Food-maand sluit naadloos aan op de 'EET met je hart'-restaurantcampagne die ook deze maand loopt, daarom sloegen beide partijen de handen ineen. Stichting Met je hart organiseert voor kwetsbare, eenzame ouderen waardevolle en structurele ontmoetingen in hun eigen buurt.


Op donderdag 29 november organiseerden vrijwel alle Brabantse ‘Met je hart’-gemeenten tegelijkertijd een ontmoeting voor ouderen, waarbij ze zelf aan de slag gingen

met het maken van echte Brabantse worstenbroodjes: voorbereiden, klaarmaken en uiteindelijk samen genieten.


Ook de Brabantse burgemeesters waren uitgenodigd om de uitdaging van het maken van een worstenbroodje aan te gaan.

Dit is echt kikken wat hier gebeurt

TV-kok Pierre Wind is een aanhanger van het gedachtengoed van Phyllis den Brok en zelf ook actief op dit vlak. Daarom was hij ook betrokken bij deze bijzondere dag. Hij was samen met Phyllis aanwezig in 'Met je hart'-restaurant De Waag in Boxtel om daar samen met de ouderen de handen uit de mouwen te steken. 

“Dit is echt kikken wat hier gebeurt. Geniaal bedacht van Phyllis den Brok. Gemeentes hebben ook een rol om te zorgen dat materialen waarmee ouderen makkelijker zelf kunnen koken verkrijgbaar zijn. Slimme vorken, messen etc. zijn nu bijna niet te vinden, terwijl ze wel bestaan. Je hebt minder mantelzorgers nodig als ouderen zichzelf beter kunnen redden en de juiste hulpmiddelen hebben. Dus gemeentes… luister naar Phyllis en neem je verantwoordelijkheid!”


Pierre Wind

Phyllis den Brok,
keukenchef van de maand november

Phyllis den Brok is een autoriteit als het gaat over hoe actief blijven met eten & drinken de zelfredzaamheid bij kwetsbare mensen versterkt en verlengt. Ze initieerde met name in Brabant uiteenlopende succesvolle, praktische projecten en werkt samen met zorginstellingen, onderwijs, overheden, GGD en onderzoeksinstituten. Haar aanpak is toepasbaar zowel in de thuissituatie als binnen organisaties en bij diverse kwetsbare doelgroepen. In 2015 verscheen van haar hand het boek ‘Meer eten minder zorg’, waarin ze haar aanpak, aan de hand van veel praktijkvoorbeelden, toelicht.

Zij is dan ook de kartrekker van deze We Are Food-maand:

“Het actief bezig zijn met voedsel is een fysieke, mentale en sociale activiteit. Het hele proces van eten en drinken, van het erover nadenken via kopen en klaarmaken tot nuttigen, is iets wat je tot op hoge leeftijd zelf kan organiseren. Het houdt je actief, sociaal en geeft meer voldoening. Niet iedereen is zich hiervan bewust. Deze maand willen we hiervoor meer bewustzijn creëren, om te beginnen bij de kwetsbare persoon zelf, maar ook bij de direct betrokkenen rondom hen zoals professionals, vrijwilligers, familie, beleidsmakers etc.”

Theaterstuk: eten is zoveel meer dan zorgen dat je niet doodgaat

Een heel bijzonder onderdeel van de maand november was het theaterstuk 'Eten is zoveel meer dan zorgen dat je niet doodgaat'. De voorstelling werd uitgevoerd door het theatergezelschap Carte Blanche, dat werkt met mensen met een verstandelijke beperking en autisme. Op een grappige maar ook schurende wijze lieten de spelers van Carte Blanche zien welke waarde het dagelijks actief blijven met eten & drinken voor henzelf heeft.

Uitgekookt

Daarnaast vertoonde Phyllis tijdens deze voorstelling ook nog een documentaire met de titel 'UItgekookt'. In deze documentaire wordt duidelijk hoe ingewikkeld het is om zoiets simpels als zelf actief blijven met eten en drinken in te passen is in onze huidige structuur van zorg en ondersteuning. Mensen krijgen de kans vaak niet eens. 

Phyllis den Brok:  "Ouderen en andere kwetsbare personen moeten niet gepamperd worden. Juist zelf actief blijven met eten en drinken is een belangrijk middel om op een prettige manier zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Ik wil graag laten zien hoe dat op een haalbare manier kan."

Happy birthday Mrs. Zelfie

‘Blijft u maar lekker zitten, ik geef uw soep wel even aan...’ We zijn zo gewend om mensen te ontlasten als ze ouder worden, dat we niet in de gaten hebben dat mensen daardoor ook steeds minder zelfredzaam worden. Om mensen daar meer bewust van te maken werd speciaal voor deze We Are Food-maand een animatiefilmpje gemaakt. Met een beetje humor wordt een belangrijke boodschap overgebracht.

Om een zo breed mogelijk publiek te bereiken maakten studenten van het Sint Lucas College in Eindhoven een speciale installatie voor Glow Eindhoven (10-17 november). Op de hoofdroute konden alle 800.000 bezoekers van GLOW hier de 2 minuten durende animatie even bekijken. Zo werd de boodschap van Phyllis bij een heel breed publiek onder de aandacht gebracht.

Veerkrachtige vlog over zelfredzaamheid

Sociale veerkracht is een onderwerp waar de provincie Noord-Brabant veel aandacht aan besteed. In de provincie worden allerlei initiatieven ontplooid door mensen en groeperingen die getuigen van energie en veerkracht. Het initiatief van Phyllis den Brok is er daar een van. Om het onderwerp zelfredzaamheid breder onder de aandacht te brengen, gingen de sociale veerkracht-vloggers van de provincie langs bij een van de workshops die Phyllis gaf tijdens haar themamaand. Deze workshop vond plaats in zorghoeve Kakelbont in Dinteloord: een dagbesteding waar iedereen actief meehelpt bij alle activiteiten rond eten en drinken.

Symposium

Veel organisaties zijn zoekende naar hoe ‘Positieve Gezondheid’ vertaald kan worden naar de dagelijkse praktijk. Maar ook hoe eet- en drinkmomenten en de uitvoer ervan, een beter onderdeel kunnen uitmaken van de ondersteuning bij (potentieel) kwetsbare mensen. Daarom organiseerde Phyllis den Brok op 14 november 2018 het symposium ‘Actief met eten’. Dit deed ze in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant, WeAreFood, de gemeente Bernheze, GGD Hart voor Brabant en de Brabantse Gezondheidsraad (BrabantAdvies).

In dit symposium werd aan de hand van praktische casussen duidelijk gemaakt hoe ‘actief blijven met eten & drinken’ bijdraagt aan een gelukkiger leven, meer eigen regie, grotere zelfredzaamheid en minder zorginzet. Dit gebeurde aan de hand van een duidelijk concept, voorbeelden van uitgevoerde projecten en daadwerkelijke toepassingen van Positieve Gezondheid in de praktijk. Bianca Verkuijlen vertelde als voorzitter van de zorgcoöperatie Schaijk hoe en waarom het gedachtegoed ‘actief met eten & drinken’ hen geïnspireerd heeft. Dominique den Brok, directeur thuiszorg/behandeling van zorgorganisatie Laverhof, vertelde wat hun deelname aan het project ‘Langer Zelfredzaam’ hen heeft gebracht. Zij lichtte toe hoe dagelijkse activiteiten als eten en drinken meerwaarde bieden bij het komen tot betere integrale zorg- en ondersteuningsplannen. Dementie Vriendelijke Gemeente en Zorghoeve Kakelbont vertelden hoe zij het idee toepassen bij hun doelgroepen. Hiermee werd de boodschap van Phyllis onder de aandacht gebracht bij een grote geïnteresseerde groep zorgprofessionals.

Feiten en cijfers

• De bewustwording over het belang van activiteiten rond eten & drinken voor de zelfredzaamheid van ouderen en andere kwetsbare mensen is toegenomen bij hen zelf, zorgprofessionals, mantelzorgers en naasten.

• Circa 250 ouderen gingen tijdens diverse workshops in de hele provincie zelf aan de slag om te ervaren hoe ze zelf langer actief kunnen blijven met eten en drinken. Ongeveer 50 studenten kregen workshops over dit gedachtegoed en nemen het verder mee in hun opdrachten en stages.

• Ruim 600 professionals werden tijdens 4 verschillende symposia en kennisbijeenkomsten geïnformeerd over de mogelijkheden voor professionals om ouderen en andere kwetsbaren langer actief te laten blijven met eten en drinken.

• Ruim 200 bezoekers van het theaterstuk ‘Eten is zoveel meer dan zorgen dat je niet doodgaat’ kwamen op een laagdrempelige manier in aanraking met het onderwerp.

• Zo'n 100.000 bezoekers van GLOW Eindhoven kregen de kans om de animatiefilm Happy Birthday Mrs. Zelfie te zien, waar deze in een speciaal door studenten gebouwde installatie te zien was. Online werd de animatie zo’n 500 keer bekeken.

• De speciaal gemaakte documentaire ‘Uitgekoookt’ over dit onderwerp biedt mogelijkheden om ook in de toekomst mensen te informeren over het hoe en wat van eten als middel om langer zelfredzaam te blijven.