Brabant, Europese regio van gastronomie bij uitstek

Lian Duif

Programmamanager Brabant European Region of Gastronomy


Als een van de regio’s van het eerste uur was het dit jaar de beurt aan de provincie Noord-Brabant om invulling te geven aan de titel ‘European Region of Gastronomy’. Een initiatief van een netwerk van Europese regio’s die samenwerken rond duurzame en toekomstbestendige voedselproductie en foodinnovatie. Het gaf Brabant de kans om food in brede zin te etaleren op een internationaal podium. Van gastronomische tradities tot aan de kenmerkende foodinnovaties van Brabantse bodem. De provincie Noord-Brabant, AgriFood Capital, Brabantse regio’s en gemeenten hebben samen met de food en leisure sector invulling gegeven aan het impactvolle foodjaar in 2018.

Twee kanten van de foodmedaille

Voor de invulling van het programma hebben we er met onze Brabantse partners voor gekozen om het hoofdpodium te bieden aan de ongelofelijke rijkheid aan foodinitiatieven in Brabant. Van foodfestivals, onderscheidende foodconcepten op bijzondere locaties tot aan actuele thema’s op het terrein van voedselproductie en foodinnovatie. Want eten maken we in Brabant en eten beleef je in Brabant! Twee kanten van dezelfde foodmedaille die profiel geeft aan Brabant als food provincie.

Het foodjaar gaf ons een uitgelezen kans om Brabant – onder de noemer ‘Brabant Celebrates Food’ – als fooddestinatie in de markt te zetten. Food beleving speelt namelijk een steeds belangrijkere rol bij het kiezen van een reisbestemming voor een dag of meerdaags bezoek. Bovendien heeft het jaar en de samenwerking geleid tot nieuw en onderscheidend aanbod zoals het festival ‘We are Sea Food’ in West Brabant, pop up restaurant GAST van de samenwerkende chef koks van Noord-Brabant Culinair, food exposities in Brabants musea, route ontwikkeling rond Brabantse streekproducten en food erfgoed in samenwerking met Dutch Cuisine en nog veel meer publieksactiviteiten.

Ook bood het foodjaar de kans om een jaar lang de spotlight te zetten op de foodsector in Brabant. Een kijkje in de keuken van ondernemers die bezig zijn met de productie van ons eten, in de breedste zin van het woord. Dat deden we onder de noemer We Are Food. Het stimuleren van de verbinding tussen foodbeleving en foodinnovatie was een belangrijk doel. Natuurlijk was dat soms best een zoektocht, maar het leidde tot verrassende resultaten.

Tien uiteenlopende thema’s

Van meet af aan stond voor ons vast dat het foodjaar vorm moest krijgen vóór en dóór de sector. Geen van bovenaf opgelegd programma maar een bottom up aanpak door de sector zelf. Met Brabant brede samenwerking én cross overs tussen food en leisure als bindmiddel. Want hoewel er ongelofelijk veel foodactiviteiten zijn in Brabant, niet eerder werden ze samengebracht op één hoofdpodium, onder één gemeenschappelijke campagne. Daarmee werd het een compleet, een gezamenlijk programma en daarmee veel impactvoller dan de som der delen.

De bottom up aanpak heeft onder meer geleid tot een programma rond 10 actuele foodthema’s aangedragen door de sector zelf. Brabantse foodondernemers, consumenten, zorgprofessionals, kennisinstellingen en studenten reageerden massaal op onze oproep en stuurden plannen en ideeën in. De jury, met als voorzitter Hans Steenbergen, was onder de indruk van de hoeveelheid, de breedte en de relevantie van de inzendingen. Hieruit zijn 10 winnaars gekozen en zo ontstond er een rijke aaneenschakeling van 10 themamaanden waarin elke maand een actueel foodthema in de spotlights kwam te staan, van ‘Voedsel Verspilling’ tot aan ‘Brabantse Gastvrijheid’. Het We Are Food-team heeft deze initiatieven ondersteund bij het realiseren of verder brengen van hun plannen. Daarnaast hebben we vooral waardevolle verbindingen gelegd tussen heel veel verschillende partijen die zich allemaal bezighouden met de toekomst van eten in Brabant.

Internationale aandacht

Het was de eerste keer dat het onderwerp food in Brabant zo compleet werd geëtaleerd. Ook internationaal bleef dat niet onopgemerkt. Zo hebben we de nodige aandacht gekregen in de Vlaamse pers. Maar ook de internationale pers uit landen als Italië en Spanje, die zelf een rijke foodtraditie hebben, toonde belangstelling en kwam naar Brabant om te zien hoe wij het hier aanpakken. De internationale pers bleek onder de indruk en geïnspireerd door de manier waarop wij in Brabant de voedselagenda van de toekomst vorm geven.

In totaal bezochten zo’n 200 nationale en internationale journalisten Brabant dit jaar in het kader van ‘Brabant European Region of Gastronomy. Dat leverde artikelen in binnen- en buitenland op met een mediawaarde van zo’n 3 miljoen euro. Zo’n 250 artikelen in de nationale pers en 75 internationale artikelen. De internationale pers had vooral oog voor onze innovatieve aanpak en bijzondere concepten waarin we bijzondere verbindingen leggen tussen food en bijvoorbeeld onze iconen als Van Gogh en design. Ook het brede aanbod van Brabant werd gewaardeerd: van goede restaurants tot creatieve foodconcepten, van innovatieve ondernemers tot duurzame projecten.

De Spaanse krant El Pais beschreef in een 8-pagina tellend artikel heel treffend hoe zij hier zelf hebben ervaren hoe foodinnovatie en -beleving in Brabant samenkomen in bijzondere concepten. Brabant heeft zijn eigen propositie hierin, dat is geland. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we er al zijn, maar het geeft wel aan dat we op de goede weg zijn.

Nieuwe netwerken, ideeën en inzichten

Brabant is een gastronomische provincie met waardevolle culinaire tradities en een ondernemende provincie die heel constructief bezig is met de toekomst van ons voedsel. Dat is een verdienste van alle partijen bij elkaar: iedereen die betrokken is bij het proces van boer tot en met bord. Samen maken al deze partijen Brabant tot een interessante en waardevolle provincie voor de inwoners zelf, voor de bezoekers, voor ondernemers, studenten, instellingen, overheden en visionairs. Het was dit jaar voor het eerst dat al deze partijen met elkaar werden verbonden en op deze schaal gingen samenwerken. Hierdoor ontstonden nieuwe netwerken, nieuwe ideeën en nieuwe inzichten. Het foodjaar bood focus, gaf energie en legde de basis voor kansrijke samenwerking tussen de food en leisure sector.

Het foodjaar heeft veel losgemaakt in Brabant. Ik zie het dan ook niet als een op zich zelf staand evenement maar als een scharnier in de verdere ontwikkeling en profilering van Brabant als vooraanstaande foodregio in Europa. Dit jaar was een jaar met een prachtige oogst waarin een heel waardevol zaadje voor de toekomst is gepland. Voor heel Brabant.

Lian Duif

Programmamanager Brabant European Region of Gastronomy